Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jubilerskorpion.pl jest:
F.P.H.U. SKORPION z siedzibą w Tumlinie Dąbrówce, pod adresem:

Tumlin Dąbrówka 69
26-050 Zagnańsk
NIP: 657-000-06-84
REGON: 290351335

Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.P.H.U. SKORPION Andrzej Chrzanowski, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 544 wydanej przez Wójta gminy Zagnańsk.
Wyłączne prawo do prowadzenia sklepu jubilerskorpion.pl, ma F.P.H.U. SKORPION

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy jubilerskorpion.pl prowadzony jest przez F.P.H.U. SKORPION – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej przedstawione są powyżej.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
  3. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację dotyczącą zgłoszenia można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/ pod numerem zgłoszenia 007104/2014.
  4. Kupujący w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
  5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
  6. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
  7. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie jubilerskorpion.pl w elektronicznej formie porozumienia się pomiędzy stronami.
  8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym jubilerskorpion.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produktów bez wad.
  9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jubilerskorpion.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
  10. Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego specjalnym Certyfikatem.
  11. Zamówienia kupujący w sklepie internetowym jubilerskorpion.pl może składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  12. Ceny podane na stronie Sklepu jubilerskorpion.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  13. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
   • mediację
   • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
   • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 2. REJESTRACJA
  1. Klient w celu zarejestrowania się na stronie jubilerskorpion.pl powinien wypełnić formularz rejestracji który znajduje się na stronie internetowej sklepu internetowego, wpisując swoje dane.
  2. Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Ulica, nr
   • Miejscowość
   • Kod pocztowy
   • Kraj
   • Telefon
   • E-mail
   • Hasło

   Opcjonalnie

   • Nazwa firmy
   • NIP
  3. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
  4. Po wypełnieniu przez Użytkownika wymaganych pól formularza Rejestracji zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  5. Użytkownik w każdej chwili może aktualizować i zmieniać swoje dane.
  6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
  7. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w zakładce Koszty transportu.
  8. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia, tj. Grawer, pakowanie na prezent.
 3. ZAMÓWIENIA
  1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez stronę internetową jubilerskorpion.pl lub telefonicznie 506 193 073 oraz mailowo : jubiler.skorpion@op.pl
  2. Przez złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty jubilerskorpion.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka. Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
  4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży?
  5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
  6. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie jubilerskorpion.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
  7. Aby dokończyć zamówienie dodane do koszyka, należy określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie potwierdzić zamówienie.
  8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.
  9. Płatności za zakupione produkty można dokonać : za pobraniem płatne przy odbiorze produktu, przelewem na konto jubilerskorpion.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: Formy płatności na stronie jubilerskorpion.pl
  10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w jednym z naszych salonów po uprzednim kontakcie z jubilerskorpion.
  11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. Prosimy o kontakt Kupującego ze Sklepem.
  12. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 506 193 073 lub e-mailem, pod adresem jubiler.skorpion@op.pl
  13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się :
   • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożonego zamówienia,
   • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto jubilerskorpion.pl
  14. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zamówień indywidualnych czas realizacji podawany jest na stronie danego przedmiotu jubilerskorpion.pl, ewentualnie czas takiej realizacji ustalany jest przez Kupującego ze Sklepem.
  15. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
  16. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupującego produktu w Sklepie stacjonarnym.
 4. SPOSÓB PŁATNOŚCI
  1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
   • przelewem/przekazem– wpłata na rachunek bankowy sklepu Jubiler SKORPION pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru
   • płatność gotówką – przy odbiorze
  2. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
  4. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie.
  5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 5. REALIZACJA DOSTAWY
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
  2. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres jubiler.skorpion@op.pl, do momentu zmiany statusu zamówienia na W REALIZAJI.
  3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy POCZTA POLSKA. Przesyłki dostarczane w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.
  4. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów powyżej 100 zł na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.
  5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
  6. Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania, maksymalnie jest to kolejnego dnia . Przesyłki zagraniczne dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  7. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
  8. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
  9. W przypadku sytuacji opisanej powyżej Kupujący ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie formy przesyłki.
  10. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, jubilerskorpion.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
   Takie zamówienie zostaje anulowane.
  11. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu ( możliwe opcje: wysyłka 24 godziny , wysyłka 2-4 dni, wysyłka do 14 dni, wysyłka do 21 dni, produkt na zamówienie, odbiór osobisty w sklepie – ustalony indywidualnie, produkt niedostępny ) przy wysyłkach realizowanych na terenie Polski.
  12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia
  13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
  14. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
 6. GWARANCJA
  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego jubilerskorpion.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają dwu letniej gwarancji od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 7. REKLAMACJE
  1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
   • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • nie ma właściwości, o których kupujący był zapewniony przez sprzedawcę,
   • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   • jest niekompletna
  4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
  5. Jeżeli konsument zakupi rzecz która ma wadę, może:
   • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
   • żądać usunięcia wady
  6. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  8. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 5 oznacza, że jubilerskorpion.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów dostawy poniesionych przez klienta. Konsument zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym na Adres : Reklamacje Jubilerskorpion.pl Tumlin Dąbrówka 69, 26-050 Zagnańsk. W tym celu należy również wypełnić Formularz Reklamacyjny
  9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 8. WYMIANY I ZWROTY PRODUKTÓW
  1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
  2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
  3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
  4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
  5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z doradcami Sklepu internetowego jubilerskorpion.pl
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
  7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
  8. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu klient powinien wysłać przed jego upływem. Klient może złożyć na Formularzu który jest dostępny tutaj lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: jubiler.skorpion@op.pl na adres: Jubiler Skorpion Tumlin Dąbrówka 69, 26-050 Zagnańsk.
  9. Wraz z oświadczeniem o którym mowa w punkcie 6, prosimy również o przesłanie informacji o numerze konta, na który należy zwrócić należność.
  10. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  12. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13. Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, naszyjników, zawieszek) oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie jubilerskorpion.pl sprowadzanych na specjalne zamówienie dla Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
  14. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.
  15. W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, bowiem zwroty biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami ze względu na ich indywidualny charakter lub właściwości, nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca umożliwia jednak taką możliwość na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupującym.
 9. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego jubilerskorpion.pl następujące Usługi Elektroniczne:
   • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
   • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
   • newsletter
  2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
  4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
  5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego jubilerskorpion.pl
  6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  7. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl